Alla hundraser

Azawakh

 

Azawakh är en primitiv, det vill säga en ursprunglig hundras med ålderdomliga drag och kan betecknas som en kynologisk sällsynthet. Den har sedan lång tid varit tuaregernas jakthund vid jakt på hjortdjur och annat ökenvilt. Tuareger är ett nomadiskt stamfolk som utvandrat till Sahel från nordliga områden i Afrika, troligen från Libyen. De tillhör folkgruppen berber.Azawakh är en av de äldsta vinthundsraserna man känner till. Ingen vet riktigt hur gammal den är. 

Den kan visa sig vara lika gammal som saluki och sloughi. Såsom den nu framstår, räknas den som den mest ursprungliga av alla vinthundar, detta tack vare tuaregernas stränga avelsprinciper genom minst 1000 år. Kunskapen om dessa avelsprinciper har traditionellt gått i arv från far till son genom ett halvt hundrade av generationer. I sin naturliga habitat lever dessa hundar närmast som pariahundar (halvvilda hundar som lever i närheten av människor) i och runt människornas byar, men de får inte formera sig fritt. De är byhövdingens egendom och räknas som mycket värdefulla.

I brist på kunskap om rasens egenart blev den i många år kallad tuareg sloughi, därför att den troddes om att vara en sydlig variant av just sloughi. Med tiden visade emellertid analyser att den var en egen ras, med helt andra och långt mer primitiva kvaliteter än hos sloughi. Den fick då namnet azawakh, efter den plats där den först blev upptäck, Azawakhdalen på högslätten i Niger. I dag finns rasen först och främst i Mali, Burkina Faso och i Niger.

Karta över vinthundsraserTill Europa kom rasen i slutet av 1960-talet, och då först till Frankrike, som därför räknas som rasens hemland och som står ansvarig för rasstandarden. Ursprungslandet är emellertid Mali.

Ladda upp en bild på Azawakh

Du behöver vara inloggad för att ladda upp bilder
Logga in med Facebook

Bilder

Catering Kungälv