Alla hundraser

Dobermann

Dobermann är den enda tyska hundras vars rasnamn anknyter till dess första kända uppfödare: Friedrich Louis Dobermann (1834-1894). Förutom som uppfödare var han verksam som skatteindrivare, rackare och stadens hundfångare med laglig rätt att infånga alla kringströvande hundar. Från denna depå handplockade han särskilt skarpa hundar för avelsbruk. De s k "slaktarhundarna", som redan vid denna tid kunde betraktas som en tämligen homogen"ras", utgjorde troligen den främsta grunden för dobermannrasen.

Dessa hundar, en slags föregångare till nutida rottweiler, uppblandade med en från Thüringenkommande schäfervariant (Beauceron), som var svart med roströda tecken. Från nämnda blandning hundar framavlade han på 1870-talet dobermann, som vid denna tid erhöll sina bruksegenskaper, både som vakt- gårds- och sällskapshund. Den användes flitigt som polishund och fick därför benämningen "gendarmerihund". Vid jakt användes den främst för rovdjursbekämpning. Mot denna bakgrund var det nästan självklart att dobermann redan i början av 1900-talet officiellt blev erkänd som polishund. I avelsarbetet eftersträvas en medelstor, kraftig och muskulöst byggd hund, som trots den substansfulla kroppen uppvisar elegans och ädelhet. Den är synnerligen lämplig som sällskaps-, skydds- och brukshund såväl som familjehund.Rasen har en väldigt hög aktivitetsnivå och kräver en aktiv och handfast förare.
 

Ladda upp en bild på Dobermann

Du behöver vara inloggad för att ladda upp bilder
Logga in med Facebook

Bilder

Catering Kungälv