Alla hundraser

Engelsk Setter

Den engelska settern är en av de äldsta raserna av fågelhundar, med en historia som når tillbaka till 1300-talet. Den har utvecklats under hundratals år från hundar av spanieltyp och var ursprungligen vad som kallades en setting spaniel, det vill säga en hund som användes för att hitta och ställa fåglar.Ofta jagade man med dessa hundar på hedar. Hunden arbetade då framför jägaren genom att söka av markerna efter fåglar. När den hittade en fågel skulle den stanna och förbli orörlig, ofta med lyft tass för att ange position på bytet.

Jägarna skulle då närma sig och lägga nät och på ett visst kommando, skulle hundarna driva fåglarna i näten. Användande av nätet fortsatte fram till slutet av 1700-talet, men när användningen av mer moderna jaktvapen ersatte nätet försvann termen setting spaniel och ersattes av setter.Den ursprungliga settrarna ägdes främst av adliga familjer som hade dem för deras arbetsförmåga. Det finns inga bevis om var dessa hundar hade sitt ursprung, men det är mycket troligt att en del fördes in från Europa, efter krigen under dessa tider. Den engelska settern ändrades inte till den ras den är idag förrän på 1800-talet, även om det fanns olika kända stammar av setter, uppkallad efter de aristokratiska familjer som fött upp dem.
 

Ladda upp en bild på Engelsk Setter

Du behöver vara inloggad för att ladda upp bilder
Logga in med Facebook

Bilder

Catering Kungälv