Alla hundraser

Grosser Schweizer Sennenhund

Grosser schweizer sennenhund är en hundras och den största av alla sennenhundarna.Föregångare till grosser schweizer sennenhund är de ofta kallade slaktar- eller boskapshundar, som tidigare fanns vitt spridda i Mellaneuropa. Det var starka, trefärgade. ibland även svartbruna eller gula hundar, som slaktare, kreaturshandlare, hantverkare och bönder avlade fram och gärna höll som skydd eller som vall- och draghundar.Med anledning av den schweiziska kennelklubbens (SKG) 25-årsjubileum år 1908, hölls en utställning i Langenthal.

Där visades för första gången två sådana hundar som korthårig berner sennenhund inför professor Albert Heim. Denne store beskyddare av schweiziska sennenhundar igenkände i dessa den gamla sennenhunden eller slaktarhunden, som var på väg att försvinna. Den godkändes av SKG som egen ras och infördes i schweiziska stamboken, band 12, år 1909 under rasnamnet Grosser Schweizer Sennenhund. I kantonen Bern påträffades ytterligare exemplar, vilka motsvarade Heims rasbeskrivning och därför tillfördes aveln.
 

Ladda upp en bild på Grosser Schweizer Sennenhund

Du behöver vara inloggad för att ladda upp bilder
Logga in med Facebook

Bilder

Catering Kungälv