Alla hundtips

Ledarskap

LedarskapLedarskap är en viktig ingrediens för ditt förhållande till hunden ska fungera bra. Här följer några tips om detta...

En ledare är en resurs för sin hund

Det är tyvärr ofta så att hundens och ägarens uppfattningar om vad som är viktigt i livet inte överensstämmer. Att vara/bli "flockledare" blir man inte enbart genom att lära hunden att se oss i ögonen i vissa situationer. Det handlar mer om en relation där ägaren blir en resurs för hunden, någon den vill följa, lyssna på, och samarbeta med därför att det ger fördelar att göra det. Ägaren är den som fixar saker som har stort överlevnadsvärde, dvs mat, aktiviteter och trygghet m.m. Att hunden tjänar på att göra vissa saker gör att den gör det oftare, t ex belönar vi all spontan kontakt från hunden vilket gör att den oftare kommer att söka vår kontakt, vi belönar närhet - den ska alltid vara positiv. Vi belönar beteenden vi vill att hunden ska göra oftare och nonchalerar (ger ingen uppmärksamhet) beteenden vi vill ska upphöra.

Vi blir bra ledare och en resurs genom att...

Vi hittar saker som är bra för flocken, t ex mat ute som vi kan dela med oss av till hunden ibland.
Vi ger arbetsuppgifter till hunden som är naturliga för den, t ex spåra, leta, gräva, jaga, agility osv.
Vi alltid tar på oss ansvaret för att skydda hunden.
Vi respekterar hunden. Alla har t ex rätt att behålla det de själva lyckas hitta så det är fel att konkurrera om byten. Bäst är att antingen byta med något annat eller att få hunden att apportera sina fynd för att unvika konkurrens och konflikter vilket försämrar förtroendet och relationen.

Olika hundar har olika förmåga att foga sig efter ägaren. En terrier är ju t ex avlad för att kunna klara sig på egen tass, annars skulle den inte överleva mötet med räv, grävling m.m vilket gör att det kan vara svårare att få den att förstå vitsen med samarbete med dig som flockledare. Men det är olika med olika individer och kommer man bara på rätt aktiviteter och belöningar så kan man ofta komma ganska långt i kontakt och samarbete med en terrier också, så det är inte kört. Det är givetvis lättare att få till ett samarbete med en vallhundsras som är avlad för just den uppgiften.

Lasse Deregård


Copyright © IMMI Branschorganisation 2002

Catering Kungälv