Alla hundtips

Valpköparens ansvar

ValpkoparensAnsvarFunderar du på att skaffa hund? Tänk efter före! Här följer några tips om vad du behöver tänka på

Att skaffa valp

Det är att ta på sig ansvaret för en annan varelse i minst ett decennium framöver. En liten individ som är fullständigt beroende av "sina" människor, för att fungera och ha ett bra liv. Det är ett stort beslut som bör vara väl genomtänkt. Att ha hund är inte alltid lätt och bekvämt, tvärtom är detta ett av de mest krävande husdjur man kan ha. Dagligen krävs att man lägger kunskap, tid, intresse och engagemang i sitt hundägande. Dessutom ställer samhället och medmänniskorna en hel del förväntningar på varje hundägare. Det är därför viktigt att välja sin hund och sin uppfödare med omsorg.

Att föda upp hundar

Det är (borde i alla fall vara) att ta ansvar för ett antal individer som man satt till världen, så länge de lever. Att välja sunda och friska föräldrar med väl dokumenterad bakgrund är A och O för en seriös uppfödare. Att hålla sig väl underrättad med vad som sker i hundvärlden är också viktigt. Nya rön, nya bestämmelser, nya sjukdomar, nya behandlingsmetoder, nya träningsmetoder, nya kunskaper utvecklas hela tiden. Allt detta bör man förstås känna till, för att kunna informera sina valpköpare på ett bra sätt. När man säljer en valp delegeras en stor del av uppfödaransvaret till någon annan, men inte allt. En seriös uppfödare är alltid beredd att hjälpa till med råd och dåd så länge hunden lever, och i nödfall också ta tillbaka sin "valp" oavsett hur många år den hunnit fylla. Därför är seriösa uppfödare oftast mycket noggranna i valet av sina valpköpare.

När en seriös valpköpare möter en seriös uppfödare, uppstår sällan några problem. Båda är lika noggranna och medvetna om sitt respektive ansvar. Ofta uppstår en personlig relation mellan de båda, som varar i många år - kanske för hela livet. Det knepiga är när den ena parten inte tar sitt ansvar på allvar.

Här är det valpköparen som kan göra den största insatsen, genom sitt val av uppfödare. Så länge det finns obetänksamma och spontana valpköpare, kommer det tyvärr att finnas oseriösa "hundproducenter". Medvetna och väl informerade valpköpare köper inte sin hund från vem som helst. De vet att riskerna är alltför stora, att få en osund valp eller bristfällig hjälp från en okunnig och/eller oseriös uppfödare.

Många hundar avlivas helt i onödan, därför att de köpts/tagits emot utan en ordentlig planering och tillräcklig kunskap. Det är lätt att falla för en söt liten 8-veckorsvalp och låta den följa med hem. Men liten blir stor och den söta lilla valpen blir en ganska odräglig unghund. Det är då man börjar inse att det är mycket jobb med att ha hund. Har man då dessutom råkat välja en ras/hundtyp som inte passar ens personlighet eller den aktuella livssituationen, ja då kan problemen kännas oövervinnerliga. Omplacerings- och avlivningsstatistik talar sitt tydliga språk. Otaliga hundar får byta hem, eller rent av sluta sina dagar innan de fyllt två år.

Funderar du på att skaffa hund, tänk efter före!

Prata med andra hundägare, hör efter vad som kan vara för- och nackdelar med att ha hund. Tänk igenom vad du vill din hund till, vilka krav och önskemål du har. Ta sedan reda på vilka raser som kan vara lämpliga för dig och din livssituation.
Först därefter kan utseendet få spela in i rasvalet!

Läs flera rasböcker, helst sådana som handlar bara om de raser du är intresserad av. Men kika också på beskrivningarna av de aktuella raserna i olika raslexikon, exempelvis på biblioteket. Kontakta rasklubbarna, där finns oftast väldigt mycket kunskap att hämta. Med hjälp av sökmotorerna på Internet kan du säkert också hitta intressant information om de raser du är nyfiken på. När du valt ut en eller ett par raser börjar det bli dags att..

Välja uppfödare

Tittar du i första hand på pris och geografisk närhet, ja då riskerar du verkligen att göra misstag! Inom de allra flesta raser ligger priserna hos seriösa uppfödare ganska lika. Lågpris på små valpar är alltid en varningsklocka! (Det är dock inte helt ovanligt med ett lägre pris på lite äldre valpar, eller sådana som inte är av "utställningskvalité", vilket inte alls behöver betyda att uppfödaren är mindre seriös). Inte heller fina utställningsmeriter bör vara ditt enda kriterie (om du inte söker en utställningshund i första hand förstås). De säger oftast väldigt lite om hälsa och temperament, och det är ju också viktiga "ingredienser" i din hund. Jämför även antalet meriterade hundar med antalet valpar som fötts upp. 10 st välmeriterade avkommor på två-tre valpkullar kan väl sägas vara ett gott resultat, men om antalet födda valpar är 100 eller flera säger det förstås mindre.

Ring runt till flera uppfödare och representanter för den ras du bestämt dig för. Lyssna med både hjärna och hjärta. Tänk på att du ska välja en "nära bekant" (nämligen din uppfödare) för kanske femton år framöver. Låt dig inte avskräckas av många närgångna frågor, se dem hellre som ett tecken på att denna uppfödare är noggrann och bryr sig om sina valpar. Det har du mycket att vinna på!

Var en medveten och upplyst konsument, ställ krav!

Fråga:

• Vad som skiljer denna ras från andra (och om finns det speciella rasegenskaper/behov)

• Vad en köpare av denna ras bör tänka på

• Vilka uppgifter som man lämpligen sysselsätter denna ras med

• Vilka rassjukdomar som finns och vad uppfödaren gör för att undvika dem

• Vilka kriterier som uppfödaren ställer på sina avelshundar

• Om föräldrarna har några avels-, arbets- och/eller utställningsmeriter

• Om föräldrarna (och eventuella halvsyskon till valparna) är mentalbeskrivna.

• Om föräldrarna är röntgade och kontrollerade avseende eventuella rassjukdomar

• Om det finns några ärftliga sjukdomar i de blodslinjer som använts

• Om du kan träffa föräldrarna, deras syskon och eventuellt tidigare valpar eller åtminstone ringa och prata med deras ägare.

• Var valpkullen vistas under uppväxten där köket är att föredra i de allra flesta fall, eftersom där förekommer ljud, dofter och synintryck som hundarna behöver vänja sig vid.

• Vilken träning/erfarenheter valparna får innan leveransen (koppelträning, hanterings-övningar, bilåkning och kontakt med främlingar är önskvärt)

• Om uppfödaren kan rekommendera någon bra kurs eller instruktör

• Om du själv får välja valp eller om uppfödaren ser ut den åt dig och då på vilka kriterier.

• Vad som står i köpekontraktet, vilka rättigheter och skyldigheter du har som köpare.

• Vad som ingår i priset (avmaskning, vaccination, ID-märkning, veterinärbesiktning samt råd och anvisningar kring mat och fostran bör vara minimum. - Vanligt är även exempelvis; medlemskap i rasklubb, någon bok/videofilm om valpträning, startförsäkring, foder att börja med, leksak, liggunderlag, koppel och liknande saker)
och ställ alla andra frågor som du känner att du vill ha svar på.

Som potentiell valpköpare har du rättighet och skyldighet att vara frågvis!

Ta gärna hjälp av en hunderfaren bekant, eller eventuellt en hundkonsult, om du känner att dina kunskaper inte räcker till eller riskerar att låta hjärtat rusa iväg med dig. Man köper inte bilar eller andra dyra mekaniska "trotjänare" utan sakkunskap, och man väljer sina vänner med omsorg. Så borde det vara med hundar också!

Medvetna och kunniga valpköpare är den bästa garantin för sund och seriös hundavel - och det största hotet mot dem som bedriver hundproduktion utan vidare ansvar!

Köp ALDRIG en valp bara för att du tycker synd om den. Det är tack vare sådana köpare, som hundmånglare och oseriösa uppfödare kan fortsätta sin verksamhet.
Anmäl hellre vederbörande för bristfällig djurskötsel!

Lycka Till!!
Kristina Mårtensson, hundkonsult och hund-"konsument"


Copyright © IMMI Branschorganisation 2002

Catering Kungälv