Alla hundtips

Vård och hantering

Vardahantering_SVård och hantering. Många har problem med att ge sin hund medicin. Här följer några tips om vad man kan tänka på.

Medicinsk träning

Det är inte ovanligt att hundägare får problem med att kunna behandla hunden när den blir sjuk. T ex ge den örondroppar eller skölja rent ett sår. Vanligaste orsaken BAKOM att det blir bekymmer är brist på sk medicinsk träning. Många hundar har även svårt att bli hanterade och att ens klara den vanliga skötseln av päls, klor och tänder. Fungerar inte denna del så är chanserna små att en medicinsk behandling, antingen av veterinär eller av hundägaren själv, ska fungera. Nu gäller det att vända hundens negativa förväntningar, bryta onda cirklar och hitta lugnet istället. Det gäller att träna en kort stund varje dag, få in en rutin och positiv vana hos både människa och hund. Dessutom måste vi träna inför "det som komma skall" typ veterinärbehandling och öka hunden tolerans och acceptans för att allt inte är behagligt. Målet är att hunden ska klara närhet och skötsel ihop med sin ägare men även okända (typ veterinär, domare och trimmare) på ett lugnt och balanserat sätt utan negativa förväntningar eller stress. Nyckelordet i medicinsk träning är SAMARBETE!

Träna så här:

• Ordna en speciell plats för skötsel, omvårdnad och träning. Se till att ha en skön fäll eller matta och alla skötselsaker nära i ex v en korg. Denna plats ska vara permanent så slipper du oroa hunden med att plocka fram allt.

• Tänk på att sätta en tidsgräns. Vilket innebär att det du inte hinner med idag får du ta imorgon. Träna 5 minuter varje dag och gör det gärna vid samma tillfälle exv efter en av promenaderna innan kopplet tas av så slipper du kommendera eller jaga ifatt hunden.

• Ge en duglig belöning och det innebär något SUPER GOTT som hunden bara får på denna speciella plats. Tänk på att ställa burken med det goda så hunden ej kan förse sig mellan era träningspass.

• Träna närhet genom kel, "massage" och att bara vara nära på golvet eller med hunden på ett bord. Parallellt med detta tränar du hunden i att acceptera skötsel och hantering. Varva kel, titta på tänder, ge örondroppar i ena örat, äta godis, pussas, ge örondroppar, kela och ge godis igen o s v.

• När följande moment fungerar med dig låt då vänner och bekanta prova något enstaka moment och belöna massor.

• Tänk på att variera platser och moment men ALLTID korta pass och massor med förstärkning.

• De moment som är jobbiga/svåra, undvik inte dessa, träna istället en kort stund varje dag under MYCKET lugna former. Besök gärna din hunds veterinär och be att få testa en del moment där.

Viktigt!! Släpp ALDRIG om/när hunden sprattlar eller visar humör utan håll lugnt kvar ditt grepp och belöna när hunden lugnar sig igen. OCH det är ingen idé att korrigera då du istället, på detta sätt, förstör tilliten mellan er.

Yrsa Franzén-Görnerup

Copyright © IMMI Branschorganisation 2002

Catering Kungälv