Djurskyddsinspektör

s_djurskydd

En djurskyddsinspektör har som uppgift att se till att djuren i en viss kommun lever under goda förhållanden.


Medellön: 27.000 kr

Arbetet innebär att göra besök, både föranmälda och oanmälda, på ställen som håller djur av olika slag. Om djuren inte mår bra är det djurskyddsinspektören som beslutar hur man ska gå vidare med fallet. Dessutom arbetar djurskyddsinspektören med att pröva om en kennel eller ridskola ska få tillstånd för verkamheten.

djurskyddsinspektor
foto BRITT BJÖRK

Framtid och krav

Mycket av en djurskyddsinspektörs arbete som till exempel inspektioner och tillsyn av olika slag är obligatoriska uppgifter för kommunen. Trots att många kommuner nu går in i en fas där de måste spara kan de alltså inte skära ner på djurskyddsinspektörer. Arbetsförmedlingen bedömer ändå att konkurrensen om jobben kommer att bli stor inom den här nischen.

För att arbeta som djurskyddsinspektör bör man vara självständig men samtidigt ha lätt för att samarbeta. Dessutom ska man ha lätt för att uttrycka sig i tal och skrift. För att kunna göra inspektioner är det nödvändigt att man har körkort. Det finns olika utbildningar för den som vill bli djurskyddsinspektör och därmed varierar även de krav som ställs för att komma in på utbildningarna.

Utbildning och kostnad

Utbildningen till miljö- och hälsoskyddsinspektör är treårig och ges vid Umeå universitet samt vid universitetet i Lund. I Lund finns dessutom ett masterprogram inom samma område (två år). Vill man gå en påbyggnadsutbildning i miljöskydd och hälsoskydd ges det vid Stockholms och Göteborgs universitet, vid högskolorna i Kalmar och Halmstad samt vid Mälardalens högskola.

Utbildningarna omfattar 1-2 år och bygger på naturvetenskaplig grundutbildning. De som antas till programmen har möjlighet att ta CSN-lån enligt dagens
25.680 kr/termin och får dessutom studiebidrag med 13.420 kr/termin.


© Copyright HUNDliv
Utbildningar inom Djurskyddsinspektör

På kartan kan du hitta utbildningar för dig som vill bli Djurskyddsinspektör. Om du bläddrar längre ner kan du även hitta en lista på utbildningar.
Catering Kungälv