Hundförare - Tullverket

s_tull

En hundförare som arbetar med narkotikasökhund söker tillsammans med sin hund efter olika typer av droger. Man jobbar på uppdrag och tips och med hotbilder. Markerar hunden, kan man vara säker på att den också har hittat narkotika.


Medellön: ca 22.700 kr

På Tullverket utbildar man både tulltjänstemän och tullhundar. Idag är de flesta hundar utbildade att söka narkotika av olika slag. I framtiden finns det också behov av att utbilda hundarna att samtidigt söka efter vapen.


foto TULLVERKET

Framtid

Tullen har mellan 1.100 och 1.200 anställda. Antalet narkotikasökhundar och förare är idag 54 stycken och arbetsuppgifterna finns över hela landet. Det är inte så stor efterfrågan inom tullen på hundförare. Under 2010 kommer nio nya narkotikasökhundar att utbildas för att täcka det aktuella behovet.

Krav och utbildning

Den som vill jobba som hundförare inom tullen måste först gå en ettårig utbildning till tulltjänsteman vid Tullverkets skola i Norrtälje. Man ska ha genomgått gymnasiet med engelska B och matematik B och ha godkända betyg. Man ska vara svensk medborgare, inte tidigare straffad och ha körkort. För att antas till utbildningen görs en djupintervju med den sökande. Man lämnar också urin- och blodprov för att visa att man inte är beroende av droger. Utbildningen till tulltjänsteman är kostnadsfri. Man har lön under utbildningen, som pågår under ett år varav 20 veckor är teori på Tullskolan i Norrtälje. Att vara tulltjänsteman innebär en myndighetsutövning och man ser gärna att man arbetat några år och blivit trygg i sin roll som tullare innan man går vidare och blir hundförare.

Utbildning till hundförare

Rekryteringen som hundförare inom Tullverket sker internt. Förutsättningen är att man är personligt lämplig som hundförare, har tidigare erfarenhet av hundar och lever i sådana familje- förhållanden att man kan ha sin tjänstehund med sig 24 timmar om dygnet.

Hundförarna utbildas på Tullskolan i Norrtälje. Även den utbildningen är kostnadsfri och med lön och sker vartefter som det finns behov av nya hundförare.


© Copyright HUNDliv
Utbildningar inom Hundförare - Tullverket

På kartan kan du hitta utbildningar för dig som vill bli Hundförare - Tullverket. Om du bläddrar längre ner kan du även hitta en lista på utbildningar.

Ingelstadgymnasiet


360 44 Ingelstad

Hundutbildningen passar dig som vill jobba med hund, och dig som önskar plugga vidare, och vill förgylla din gymnasietid med hundlära på schemat och hund vid din sida. Efter studier hos oss har du möjlighet att studera vidare och arbeta som polis, lärare, problemhundskonsult, veterinär, djursjukskötare etc. Högskolebehörighet har du möjlighet till. Hemsida

Utbildningsform: Gymnasium

Svenska Terapihundskolan


Stockholm

Hemsida

Utbildningsform: Yrkesutbildning

Svenska Terapihundskolan


Göteborg

Hemsida

Utbildningsform: Yrkesutbildning

Svenska Terapihundskolan


Kalmar

Hemsida

Utbildningsform: Yrkesutbildning

Svenska Terapihundskolan


Oslo

Hemsida

Utbildningsform: Yrkesutbildning

Svenska Terapihundskolan

Skolvägen 2
915 96 Flarken

Hemsida

Utbildningsform: Yrkesutbildning
Catering Kungälv