Alla nyheter

Hundförsäkringen kan rädda livet på din hund

2015-12-18

hundkartan 2015-12-18

Det är bekvämt att vara människa, i alla fall i Sverige. Samhället tar väl hand om oss och erbjuder oss sjukvård i världsklass när vi blir sjuka. Du behöver inte oroa dig för att bli ruinerad, eller i värsta fall dö, för att din sjukvårdsförsäkring inte täcker din sjukdom, eller att du i värsta fall inte är försäkrad alls, som i många andra länder här i världen. Men även om vi människor som bor i Sverige är mycket väl skyddade så gäller det inte vår hundar.

De är utlämnade på nåd och onåd till sina ägare – dig och mig – och vi kan inte räkna med samhällets stöd när våra bästa vänner lider. Enligt lagen är vi skyldiga att ta hand om våra djur, vilket givetvis är en självklarhet för de allra, allra flesta av oss. Men vad än lagen säger och vad vi själva vill så finns det ju en sak som kan bli ett stort problem – ekonomin.

Lösningen: försäkringar

Även om vi hoppas att våra hundar ska må bra så kommer de flesta av dem förr eller senare att behöva veterinärvård. Denna vård kan bli rätt så billig – eller väldigt, väldigt dyr. Därför bör alla hundägare försäkra sina fyrfota vänner så att de helt säkert vet att de har råd att ge dem bästa möjliga vård den dag det behövs. Det finns två stycken av försäkringar som du kan teckna för din hund: veterinärförsäkring och livförsäkring, som du ofta också kan teckna som en helhet.

  • Veterinärförsäkringen täcker kostnader för undersökningar och behandlingar av en veterinär. Den kan också täcka vissa läkemedelskostnader och andra utlägg. Dock så får man betala en viss självrisk, vilket gör att riktigt dyra ingrepp ändå kommer att kosta på en del.
  • Livförsäkringen är en försäkring som ersätter dig om din hund dör. Det belopp du får ut beror dels på hur värdefull hunden beräknas vara ekonomiskt (avelshund, tävlingshund) och dels vilket belopp den är försäkrad för. Det belopp man får ut minskar också ju äldre hunden är.

Olika försäkringsvillkor

Villkoren skiljer sig mycket åt mellan olika försäkringar vilket gör att det är viktigt att läsa igenom villkoren noggrant innan. Hur mycket täcker försäkringen och hur stor blir självrisken? Men det är inte bara mellan försäkringsbolagen som det skiljer sig åt, utan också mellan olika hundraser. En del raser är mer benägna till sjukdomar än andra, vilket gör att premierna blir högre. För hundar med olika ärftliga besvär är detta extra viktigt; ibland kan det vara så att den ärftliga åkomman inte täcks över huvud taget och då är det definitivt dags att välja en annan försäkring eller ett annat försäkringsbolag. En bra försäkring att se efter är Svedeas hundförsäkring.

Hur pass omfattande försäkring du vill ha avgör du själv, men en sak är säker: du ska ha åtminstone en grundläggande veterinärförsäkring. Har du inte det kommer du att ångra dig djupt den dagen då du har att välja mellan att betala 50 000 kronor – pengar som du kanske inte ens har – eller att låta avliva din bästa vän.

 

Catering Kungälv